พลังน้ำทดแทนกับประโยชน์มากมาย

 

        ประโยชน์ของพลังน้ำมีหลายอย่างมากนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งพลังน้ำสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ คือน้ำส่วนหนึ่งที่ถูกดึงขึ้นไปใช้แล้วก็ไหลลงทะเลแบบเดิมโดยน้ำในทะเลก็เกิดการระเหยขึ้นมาเป็นไอน้ำเมื่อถูกแสงอาทิตย์ เมื่อไอน้ำได้เกิดการระเหยขึ้นไปเป็นเมฆแล้วก็จะเกิดเป็นฝนขึ้นมา พอฝนตกก็ได้น้ำฝนตกสู่ทะเลจึงกลายเป็นพลังน้ำหมุนเวียนกลับไปมาอยู่แบบนี้ เราก็มีน้ำใช้ตลอดปีโดยไม่มีวันหมดสิ้นเลย

ซึ่งเครื่องกลพลังงานน้ำสามารถเริ่มดำเนินการผลิตพลังงานได้อย่างรวดเร็วและได้ควบคุมการผลิตพลังงานออกมาให้ใกล้เคียงกับความต้องการของเรา จึงยังมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงมาก ชิ้นส่วนของเครื่องกลพลังงานมีความทนทานมากกว่าเครื่องกลอย่างอื่น เมื่อเรานำพลังงานน้ำไปใช้แล้ว น้ำก็คงไม่เสียคุณภาพและยังนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำสามารถช่วยให้มีน้ำใช้ในน่าแล้งอีกด้วย เพราะว่าการเราสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ จะได้นำน้ำฝนตกลงมาภายในเขื่อน จึงนำน้ำในเขื่อนไปช่วยชาวบ้านได้ดี เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ทำไร่ทำสวนเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว โดยยังช่วยรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำได้โดยการปล่อยน้ำจากเขื่อนไปยังแม่น้ำลำคลองเพื่อไล่น้ำเสียออกจากแม่น้ำลำคลอง เพื่อจะนำน้ำสะอาดเข้าไปทดแทน แต่พลังงานก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะสร้างแหล่งใช้พลังงานน้ำต้องสูญเสยป่าไปเยอะมาก สร้างเขื่อนกักเก็บน้ำจะต้องมีพื้นกว้างๆไว้สะสมน้ำในช่วงฝนตกลงมา แต่ด้วยความที่เขื่อนกักเก็บน้ำมีขนาดใหญ่ก็ต้องได้รับดูแลลำบากหน่อย มักเกิดปัญหาเรื่องซ่อมแซมได้ลำบากมาก ไม่รู้เลยว่าต้องไปซ่อมแซมตรงไหนบ้าง นี่ยังเป็นปัญหาในการดูแลซึ่งพลังงานทดแทนนี้คุณก็ใช้ประโยชน์บ่อยมาก

โดยใช้พลังงานน้ำในชีวิตประจำวันอีกด้วย อาบน้ำก็ได้ใช้พลังงานน้ำไปด้วย เพราะน้ำไหลผ่านฟักบัวเหมือนกับน้ำไหลจากสูงลงสู่ที่ต่ำนั่นเอง หรือเหมือนกับน้ำตกไหลลงมาจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง พลังงานมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันของพวกเพราะถ้าขาดน้ำไป อยู่กันไม่ได้และทำอะไรลำบากมาก ซึ่งชาวไร่ชาวสวนได้รับผลกระทบอย่างมากในหน้าแล้ง พวกเขาจึงต้องมีบ่อเก็บน้ำของตัวเองเอาไว้ใช้ในน่าแล้งนี้ เมื่อเข้าน่าแล้งน้ำอาจขาดแคลนได้เสมอจึงควรเซฟน้ำไว้ตลอดเวลา ควรป้องกันภัยจากน้ำป่าไหลหลากด้วย ซึ่งปัญหานี้ยังคงแก้ไขไม่ได้สักทีถ้าหันมาใส่ใจแก้ไขปัญหานี้อาจไม่เกิดขึ้นอีกเลยคะ