พลังงานแสงอาทิตย์

energy

พลังงานแสงอาทิตย์ถือว่าเป็นหลังงานธรรมชาติที่ไม่ต้องหาอุปกรณ์ใดใรการส้รางมันขึ้นมาเพราะว่าดวงอาทิตย์ที่อยู่บนโลกของเรานั้นจะให้พลังงานความร้อนที่เยอะมากจนขนาดทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นแผงพลังงานโซล่าเซลล์ที่ทำให้นำความร้อนที่ได้จากดวงอาทิตย์บนโลกเรานำกลับมาเก็บเป็นหลังงานใช้ทดแทนเวลาที่ยามจำเป็นอย่างเวลาเราไม่มีไฟฟ้าเพราะว่าพลังงานของแสงอาทิตย์นั้นเราสามารถแปลเปลี่ยนมาเป็นพลังงานในรูปแบบไฟฟ้าทดแทนได้แต่เวลาการใช้งานจะไม่ยาวเหมือนไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านทั่วไปเพราะว่ามันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีแสดงอาทิตย์หรือจะใช้ในตอนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ก็ได้แต่จะใช้ได้ภายในเวลาสั้นๆอย่างเช่น 5 – 8 ชั่วโมงเท่านั้นแต่นั่นก็ถือว่าเป็นหลังงานที่ใช้ได้ไม่มีวันหมดเช่นกันหากใช้อย่างถูกวิธีซึ่งวิธีนี้เราสามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปแล้วแต่ว่ามีความต้องการเหมาะสมมากน้อยเพียงไหนในความต้องการนั้นๆเพราะว่าราคาค่าใช้จ่ายก็มีความเสี่ยงเหมือนกันในการใช้