พลังงานน้ำ

energy

พลังงานน้ำถือว่าเป็นหลังงานที่เกิดจากธรรมชาติที่หาได้ตามแหล่งน้ำทั่วไปแต่ในปัจจุบันนี้แหล่งน้ำที่พบบ่อยมากนั้นจะมีสารพิษาเจอปนอยู่มากมายตามแหล่งน้ำแต่มีนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นเครื่องบำบัดน้ำเพื่อให้น้ำในแหล่งน้ำทั่วไปนั้นบริสุทธิ์และสิ่งที่ได้มานั้นก็คือมีอยู่ด้วยกัน2วิธีหลักๆการทิ้งก้อนสารเคมีชีวภาพลงในน้ำเพื่อบำบัดแต่ในแนวทางนี้นั้นมักจะมีผลเสียตามมาหลังจากการใช้แต่ถ้าหากใช้แบบภมูปัญญาชาวบ้านที่นำเอามาเข้ากับหลักของวิทยาศาสตร์แล้วนั้นก็จะได้เครื่องบำบัดน้ำเสียหรือที่เรียกกันว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาที่สามารถปั่นน้ำเสียให้กลายมาเป็นน้ำดีที่บริสุทธิ์แท้100%เนื่องจากการปั่นน้ำนั้นจะทำให้ระบบน้ำมีการไหลเวียนที่จะทำให้ชั้นบรรยากาศในนั้นเกิดการคลายตัวและทำให้น้ำมีการคลายระบบกาสที่ไม่จำเป็นออกและเอาอากาศที่อยู่ในชั้นลอยเข้ามาทดแทนส่วนที่หายไปจนได้เกิดน้ำที่สะอาดหลักการณ์นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติก็คือน้ำตกเพราะว่าน้ำตกที่ไหลมานั้นจะไหลมาจากที่สูงละตกลงมาสู่แอ่งน้ำและเกิดความสวยงามขึ้นจนทำให้คนทั้งประเทศไทยได้นิยมแนวทางความคิดนี้เข้ามาใช้จริงในชีวิตประจำวันของการบำรุงแหล่งน้ำทั่วๆไปที่เราต้องการ