พลังงานทดแทนมีประโยชน์ต่ออนาคตอย่างไร ?

index

พลังงานทดแทน เป็นพลังงานแห่งยุคอนาคต ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ได้แทนพลังงานจากเชื้อเพลิงในรูปแบบเก่า โดยในปัจจุบันนี้ก็เป็นพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้งานกันอยู่ด้วย สำหรับพลังงานทดแทนที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เช่น แสงอาทิตย์ , น้ำ , ลม เป็นต้น ในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำการศึกษาเพื่อนำพลังงานทดแทนต่างๆเหล่านี้มาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งมันสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องขาดแคลนพลังงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้พลังงานทดแทนยังช่วยบรรเทามลพิษต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในปัจจุบันได้อย่างมหาศาล

phlangngaan_2

ความสำคัญของพลังงานทดแทน

โดยพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ มาจาก เชื้อเพลิง หรือ ปิโตรเลียม ยิ่งโลกของเราพัฒนาจนเกิดความทันสมัยขึ้นมากเท่าไหร่ ความต้องการในการใช้พลังงานก็มีมากขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำมันดิบอันหาได้อย่างจำกัด จึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ทำให้นานาชาติตื่นตัวนั่นก็คือ จากปริมาณที่เหลืออยู่ทั่วโลก มีการคาดการณ์กันว่าอาจเหลือใช้ได้อีก 40 ปีเท่านั้น น้ำมันก็จะสูญสิ้นไปจากโลกของเรา เพราะฉะนั้นจึงทำให้ต้องมีการพัฒนาเพื่อหาพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ นักวิทยาศาสตร์จึงหันมาใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนเหล่านี้ เพราะมันสามารถเข้ามาแทนพลังงานรุ่นเก่าได้บ้าง เช่น แก๊สโซฮอลล์, น้ำมันไบโอดีเซล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำพลังงานทดแทนต่างๆจากธรรมชาติ ซึ่งมาจากความร้อนจากดวงอาทิตย์ , น้ำ และลม มาช่วยแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย โดยมันหมายความว่าพลังงานทดแทนเหล่านี้ จะทำให้มนุษย์ยังคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายต่อไปอีกนานแสนนาน

ข้อดีของการใช้พลังงานทดแทนอันมีต่ออนาคต

Wind_power
  • ช่วยทำให้สภาพเศรษฐกิจต่างๆในประเทศดีขึ้น เพราะทุกประเทศสามารถใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ , น้ำ และลม มาทำการผลิตเองได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อหาจากประเทศอื่นๆ ไม่เหมือนน้ำมัน และยังสามารถนำรายได้กระจายไปสู่หลายๆ ประเทศทั่วโลกได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไปแล้ว นอกจากนี้มลพิษต่างๆ ก็จะลดลงด้วย เพราะปิโตรเลียมถูกใช้น้อยลง
  • ส่งผลให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวมากขึ้น เพราะมนุษย์ในปัจจุบันนี้กำลังโดนผลกระทบต่างๆ ในการนำมาใช้นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้โลกเกิดภาวะต่างๆ ซึ่งเป็นตัวสร้างภาวะโลกร้อนด้วย

โลกของเราจำเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้น เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่ง รวมทั้งรองรับต่อประชากร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทำร้ายโลก พลังงานจึงต้องมาจากแหล่งคาร์บอนต่ำ โดยองค์ความรู้ใหม่ๆเหล่านี้ จะช่วยให้มนุษย์มีชีวิตดีขึ้นด้วย