พลังงานชีวภาพ

energy

พลังงานชีวภาพคือพลังงานจากสารเคมีที่ผลิตออกมาแล้วเกิดผลดีต่อธรรมชาติและสังคมที่สำคัญยังไม่เป็นมลพิษทางน้ำหรือทางอากาศด้วยนอกจากนี้แนวทางการใช้สารเคมีมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธีเนื่องจากขั้นแต่ละวิธีมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันแต่ใช้วิธีการคิดที่คล้ายๆกันแต่ถามว่าการใช้สารเคมีชีวภาพบำบัดนั้นเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้า ก่อนอื่นเราต้องบอกเลยว่าทำสังคมไทยในปัจจุบันนั้นธรรมชาติหรือสังคมได้มีการบุกรุกมากเกินไปจนเกิดการเป็นพิษทางระบบนิเวศและแนวทางที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นนั่นก็คือนำเอาสารเคมีที่ส่งผลเสียในอดีตมาผสมกับสารเคมีที่อยู่ในทางการบำรุงเลยจึงสามารถนำมาทดลองใช้กับพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุ่งนาหรือข้าวไร่มันมันสำปะหลังหรือไม่ว่าจะเป็นทางการประมงก็ด้วยข้อดีข้อการใช้สารเคมีชีวภาพนั้นมีหลายอย่างหากถามข้อเสียก็น้อยแถบจะไม่มีเลยข้อดีของใช้ใช้สารเคมีก็คือทำให้พืชผลทางการเกษตรนั้นเจริญเติบโตได้ไวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม