ประโยชน์ของพลังงานลม

energy wind

energy windพลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างทางอุณหภูมิที่ได้ผลกระทบมาจากแรงกดดันของบรรยากาศ มีทั้งคุณและโทษ คงเห็นจะได้ยินกันมาบางในเรื่องภัยพิบัติของทางธรรมชาติเช่น พายุ ทอร์นาโด เฮอริเคน ทั้งหมดเกิดมาจากลม ลนเป็นสิ่งที่มีพลังงานในตัวเองที่ไม่มีวันสิ้นสุด และของก็คนที่เล็งเห็นประโยชน์ของมันน้ำไปเป็นพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด ยกตัวอย่างเช่น กังหันสูบน้ำ (windpump) กังหันลม (windturbine) ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ประโยชน์จากพลังงานกล โดยประเทศไทยเองในแถบฝั่งอันดามันเหมาะแก่การที่จะใช้กังหันผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะมีลมทะเลที่แรงอยู่ระหว่าง 3-5 เมตรต่อวินาที ส่งพลังงานที่คิดคำนวณไว้ได้ประมาน 20-50 วัตต์ต่อตะรางเมตร ลมยังมีประโยชน์ในเรื่องของการเดินเรือทำให้เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องพึ่งน้ำมัน และข้อดีอื่นๆมากมายเช่น

พลังงานลมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเราหันมาใช้พลังงานในส่วนนี้จะช่วยในเรื่องการของปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ ที่เป็นส่วนหนึ่งในปัญหาที่ทำให้โลกของเราร้อน พลังลมไม่ปล่อยสารที่เกิดมลพิษใดๆ อีกทั้งยังมีความสมดุลทางด้านพลังงานสูงและเป็นทางเลือกในการหาพลังงานทดแทนที่เรียกได้ว่าไม่ทำลายสิงแวดล้อมเลยอีกด้วย

ความรวดเร็วในการสร้างกังหันลมสามารถสร้างเสร็จภายในไม่กี่สัปดาห์ ด้วยการลงทุนที่ไม่มากแต่ให้พลังงานได้มากว่าพลังงานทางเลือกอื่นๆหลายเท่า อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่เชื่อถือได้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้มาจากพลังงานนี้และยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยหลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมีต้นทุนในการสร้างและผลิตน้อยกว่าพลังงานนิวเคลียร์ที่แพงกว่ามาก ในอนาคตพลังงานลมจะมีความสำคัญเป็นอันแรกๆของทางเลือกใช้พลังงาน