• ประเทศไทยใช้พลังงานทดแทนอะไรบ้าง

แม้ว่าปัจจุบันนี้หลายประเทศในโลกจะมีการรณรงค์หรือจัดตั้งแนวทางให้พยายามใช้จีคลับพลังงานทดแทนกันมากขึ้นเนื่องจากว่าพลังงานที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้หากไม่มีอะไรมารองรับมันก็อาจจะหมดโลกไปในอนาคตก็เป็นได้ แล้วถ้าหากพลังงานดังกล่าวหมดโลกไปจริงๆ โดยที่คนบนโลกยังไม่รู้จักเลือกใช้พลังงานทดแทนอย่างชาญฉลาดมากพอโลกของเราก็อาจเกิดวิกฤติขึ้นได้นั่นเอง และหากเป็นแบบนั้นจริงเชื่อว่าคนที่อาศัยอยู่บนโลกจะต้องมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างตามมาอย่างแน่นอน

การเลือกใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย

อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนมากมายขนาดไหนแต่สิ่งที่น่าตระหนกตกใจก็คือประเทศไทยเองเป็นประเทศที่เลือกใช้พลังงานทดแทนค่อนข้างที่จะน้อยมากๆ หากเทียบกับหลายๆ ประเทศทั่วโลกที่รู้จักการนำพลังงานทดแทนเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับตามแผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 15 ปี ระหว่าง 2555-2564 มีแผนการที่จะเลือกใช้พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วน 20% ของพลังงานทั้งหมดซึ่งก็คงต้องยอมรับว่าเป็นการใช้พลังงานทดแทนที่น้อยมากๆ อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยหลายๆ ด้านจึงทำให้คนไทยเองก็พยายามที่จะศึกษาพร้อมทั้งหาวิธีการเพื่อนำเอาพลังงานทดแทนดังกล่าวเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถึงกระนั้นพลังงานทดแทนที่คนไทยใช้ก็ยังสามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้

 1. พลังงานแสงอาทิตย์ – เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สูง จากตรงนี้เองทำให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่คนไทยเลือกนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างมากที่สุด สิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้ในการรับแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นทดแทนพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนหรือตามสถานที่ต่างๆ
 2. พลังงานลม – การเคลื่อนที่ของอากาศเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดลมซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพดินฟ้าอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประเทศไทยจึงนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะของพลังงานกล ใช้ในกระบวนการของกังหันสูบน้ำและกังหันผลิตไฟฟ้า
 3. พลังงานชีวภาพ – ในปัจจุบันเป็นเรื่องดีที่ว่าเกษตรกรไทยเริ่มมีการนำมูลสัตว์มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้นจากการได้รับความรู้ที่ถูกต้อง โดยประเทศไทยเป็นประเทศการเกษตรวัสดุเหลือใช้จากงานเกษตรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในจุดนี้ได้
 4. พลังงานน้ำ – การสร้างเขื่อนของประเทศไทยนอกจากการกับเก็บน้ำแล้วก็ยังต้องการเอาพลังงานทดแทนจากน้ำมาใช้งานด้วยหลักๆ ก็คงเป็นเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าที่สามารถใช้น้ำเป็นพลังงานทดแทนหลักกับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
energy
 • พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดคืออะไร

การที่เราทุกคนบนโลกใบนี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีความสะดวกสบายในการทำสิ่งต่างๆ ส่วนสำคัญก็มาจากการที่เรามีพลังงานที่ใช้ในเรื่องต่างๆ รอบตัว ลองสังเกตง่ายๆ ว่าในชีวิตประจำวันของเราเองต่างก็จำเป็นต้องใช้พลังงานแทบทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเป็นเรื่องอะไร ซึ่งปกติแล้วพลังงานที่เราใช้กันอยู่นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป กับ พลังงานที่ใช้แล้วมีการหมุนเวียนหรือพลังงานที่ไม่มีวันหมดนั่นเอง

energy
energy
energy

Solar Cell (โซล่าเซลล์) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการสะสมพลังงานในช่วงเวลากลางวัน และยังสามารถเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่เพื่อนำมาใช้งานได้ในเวลากลางคืน เราสามารถแบ่งประเภทของแผงโซล่าเซลล์ ตามชนิดของวัสดุที่ใช้ผลิตได้ 2 ชนิด นั่นก็คือ โซล่าเซลล์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัว นำประเภทซิลิคอน (Silicon) และ กลุ่มที่ทำจากสารประกอบ ที่ไม่ใช่ซิลิคอน ซึ่งแบบที่ 2 มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก็มีราคาที่สูงขึ้นตามเช่นกัน

energy
 • Solar Cell พลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต

ประโยชน์ของ Solar Cell

-ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะที่กำลังใช้งาน จึงไม่เกิดการสึกหรอของอุปกรณ์ และไม่มีมลภาวะทางเสียง

-การบำรุงรักษาน้อยมาก เนื่องจากส่วนประกอบไม่มีการเคลื่อนไหว จึงทำให้ไม่มีการสึกหรอ สามารถดูแลรักษาได้ง่ายกว่าอุปกรณ์ที่ต้องทำงานตลอดเวลา

-เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวนั่นเองเราจึงสามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัด

-เนื่องจากไม่มีส่วนใดทำงานจึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า

-ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆบัง และยังสามารถเก็บสะสมกระแสไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่เปรียบเสมือนการชาร์จไฟ ตลอดเวลา

-ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลก แม้บนเกาะเล็กๆ ที่ห่างไกลกลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

มาดูถึงหลักการทำงานของ Solar Cell ที่นับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงพลังงานของแสงอาทิตย์ให้อยู่ในรูปแบบชองพลังงาน “ไฟฟ้า” โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น Silicon ซึ่งมีราคาต้นทุนที่ถูกมาก และมีมากที่สุดบนโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบลงบนแผ่น Solar Cell รังสีของแสงอาทิตย์ที่มีอนุภาคพลังงานประกอบที่เรียกกันว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) เมื่อโดนสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจึงทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นและแปรพลังงานไหลผ่านลงไปเก็บในแบตเตอรี่ หรือตามสบายไฟผ่านตัวกรองกระแสก่อนส่งไปใช้ตามบ้านเรือน

energy
energy
 • ความหมายของพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมด

อย่างที่กล่าวเอาไว้เบื้องต้นว่าพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดก็คือพลังงานประเภทหนึ่งทีเราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นพลังงานที่มีการหมุนเวียนมาใช้ตามธรรมชาติ ถือว่าเป็นพลังงานที่กำลังได้รับความนิยมที่จะศึกษาอย่างมาก ถือว่าเป็นพลังงานที่สมควรเลือกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากเหตุผลก็เพราะจะสามารถช่วยในเรื่องของการขาดแคลนพลังงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาในเรื่องของมลพิษอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

energy
energy
energy
 • ประเภทของพลังงานทดแทน
 1. พลังงานแสงอาทิตย์ – เป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่มีขนาดใหญ่และให้แสงสว่างมากที่สุด ถือเป็นพลังงานที่ไม่มีการทำปฏิกิริยาใดๆ กับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดพิษภัย เซลล์แสงอาทิตย์จึงถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ต้องบอกว่านับวันยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
 2. พลังงานน้ำ – น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกใบนี้ให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็สามารถนำพลังงานน้ำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน สังเกตได้จากการสร้างเขื่อนที่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ในที่สูงจากนั้นปล่อยน้ำลงมาสู่ท่อกังหันลมทำให้เกิดกังหันน้ำแล้วประเด็นต่อมาก็ทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า
 3. พลังงานชีวมวล – เป็นพลังงานที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต อาทิ ต้นไม้ มูลสัตว์ วัชพืช ถ่าน แกลบ ฟืน เป็นต้น ซึ่งปกติแล้วสามารถนำมาใช้ให้เกิดพลังงานได้ 2 ประเภท คือ การให้ความร้อน เช่นการนำถ่านหินหรือฟืนไม้มาทำให้เกิดความร้อน กับอีกประเภทคือผ่านกระบวนการทางชีวภาพ คือการนำมูลสัตว์หรือน้ำเสียต่างๆ มาหมักในที่ไร้อากาศจนเกิดการย่อยสลายเป็นอินทรีย์จนทำให้เกิดแก๊สชีวภาพสำหรับการหุงต้ม
 4. พลังงานลม – เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดส่วนมากนิยมนำมาใช้ในการสูบน้ำของกังหันลมเพื่อเป็นตัวช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป
 5. พลังงานความร้อนใต้พิภพ – เกิดจากการเคลื่อนตัวของแนวเปลือกโลกทำให้น้ำบางส่วนไหลซึมเข้าไปใต้ผิวโลก เกิดการสะสมตัวและได้รับความร้อนกลายเป็นน้ำร้อน ไอน้ำใช้ในการหมุนกังหันสำหรับการกำเนิดกระแสไฟฟ้า
energy