พลังงานทดแทนมีประโยชน์ต่ออนาคตอย่างไร ?

พลังงานทดแทน เป็นพลังงานแห่งยุคอนาคต ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ได้แทนพลังงานจากเชื้อเพลิงในรูปแบบเก่า โดยในปัจจุบันนี้ก็เป็นพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้งานกันอยู่ด้วย สำหรับพลังงานทดแทนที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เช่น แสงอาทิตย์ , น้ำ , ลม เป็นต้น ในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำการศึกษาเพื่อนำพลังงานทดแทนต่างๆเหล่านี้มาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งมันสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องขาดแคลนพลังงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้พลังงานทดแทนยังช่วยบรรเทามลพิษต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในปัจจุบันได้อย่างมหาศาล

phlangngaan_2

ความสำคัญของพลังงานทดแทน

โดยพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ มาจาก เชื้อเพลิง หรือ ปิโตรเลียม ยิ่งโลกของเราพัฒนาจนเกิดความทันสมัยขึ้นมากเท่าไหร่ ความต้องการในการใช้พลังงานก็มีมากขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำมันดิบอันหาได้อย่างจำกัด จึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ทำให้นานาชาติตื่นตัวนั่นก็คือ จากปริมาณที่เหลืออยู่ทั่วโลก มีการคาดการณ์กันว่าอาจเหลือใช้ได้อีก 40 ปีเท่านั้น น้ำมันก็จะสูญสิ้นไปจากโลกของเรา เพราะฉะนั้นจึงทำให้ต้องมีการพัฒนาเพื่อหาพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ นักวิทยาศาสตร์จึงหันมาใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนเหล่านี้ เพราะมันสามารถเข้ามาแทนพลังงานรุ่นเก่าได้บ้าง เช่น แก๊สโซฮอลล์, น้ำมันไบโอดีเซล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำพลังงานทดแทนต่างๆจากธรรมชาติ ซึ่งมาจากความร้อนจากดวงอาทิตย์ , น้ำ และลม มาช่วยแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย โดยมันหมายความว่าพลังงานทดแทนเหล่านี้ จะทำให้มนุษย์ยังคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายต่อไปอีกนานแสนนาน

ข้อดีของการใช้พลังงานทดแทนอันมีต่ออนาคต

Wind_power
  • ช่วยทำให้สภาพเศรษฐกิจต่างๆในประเทศดีขึ้น เพราะทุกประเทศสามารถใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ , น้ำ และลม มาทำการผลิตเองได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อหาจากประเทศอื่นๆ ไม่เหมือนน้ำมัน และยังสามารถนำรายได้กระจายไปสู่หลายๆ ประเทศทั่วโลกได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไปแล้ว นอกจากนี้มลพิษต่างๆ ก็จะลดลงด้วย เพราะปิโตรเลียมถูกใช้น้อยลง
  • ส่งผลให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวมากขึ้น เพราะมนุษย์ในปัจจุบันนี้กำลังโดนผลกระทบต่างๆ ในการนำมาใช้นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้โลกเกิดภาวะต่างๆ ซึ่งเป็นตัวสร้างภาวะโลกร้อนด้วย

โลกของเราจำเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้น เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่ง รวมทั้งรองรับต่อประชากร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทำร้ายโลก พลังงานจึงต้องมาจากแหล่งคาร์บอนต่ำ โดยองค์ความรู้ใหม่ๆเหล่านี้ จะช่วยให้มนุษย์มีชีวิตดีขึ้นด้วย

พลังงานน้ำ ข้อดี – ข้อเสีย มีอะไรบ้าง ?

‘น้ำ’ เป็นปัจจัยอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาสร้างพลังงานได้ ด้วยการอาศัยพลังงานเคลื่อนที่ ในปัจจุบันนี้พลังงานน้ำส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า และนำไปใช้ในกรมชลประทาน น้ำเป็นต้นพลังงานของมวลอันมหาศาลซึ่งเกิดจาการเคลื่อนที่ ได้ถูกมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เมื่อมานานแล้วเกินศตวรรษ รูปแบบดั้งเดิมมนุษย์สร้างกังหันน้ำ เพื่อนำมาใช้ในกิจการงานต่างๆ ในประเทศอินเดีย ต่อมาชาวโรมันก็ได้นำพลังนี้มาใช้เพื่อโม่แป้งในโรงสี ส่วนในประเทศจีนและชาวตะวันออกไกล ก็นำมาวิดน้ำ โดยในช่วงทศวรรษ ค.ศ.1830 เป็นยุคที่การสร้างคลองกำลังได้รับความนิยม ก็มีการนำพลังงานน้ำนี้นี่แหละมาใช้ เพื่อขับเคลื่อนเรือขึ้นและลงภูเขา ด้วยการใช้รางรถไฟลาดเอียง โดยคุณจะเห็นว่าการประยุกต์ใช้พลังงานน้ำในสมัยโบราณ จะเป็นการใช้พลังงานโดยตรง เพราะฉะนั้นการใช้พลังงานน้ำในยุคนั้น จำเป็นต้องอยู่ใกล้แหล่งพลังงาน เช่น น้ำตก , ทะเล , คลอง เป็นต้น สำหรับปัจจุบันนี้ พลังงานน้ำได้นำมาใช้เพื่อการกระแสไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย จึงทำให้มนุษย์ส่งต่อพลังงานไปใช้ในพื้นที่อันห่างจากแหล่งน้ำได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

ข้อดีกับข้อเสียของพลังงานน้ำที่ควรรู้

ข้อดี

  • น้ำมีวัฏจักรเป็นธรรมชาติ โดยน้ำที่ถูกใช้แล้วจะถูกปล่อยกลับลงสู่ธรรมชาติ และก็จะมีการระเหยเป็นไอเมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ต่อมาเมื่อไอน้ำรวมตัวกันมากเข้าก็จะเป็นเมฆ หลังจากนั้นก็จะตกลงมากลายเป็นน้ำฝน หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
  • สามารถสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฝนตกไม่ตก จึงทำให้ได้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งสามารถใช้ในงานประมง หรือใช้เป็นสถานที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้ไล่น้ำเสียในแม่น้ำซึ่งเกิดจากการปล่อยของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย
  • พลังงานน้ำเป็นระบบประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมให้ผลิตพลังงานออกมาได้ตรงกับความต้องการ ส่งผลให้การผลิตและการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • อุปกรณ์ต่างๆซึ่งใช้กับระบบพลังงานน้ำส่วนใหญ่ มีความทนทาน แข็งแรงสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน

ข้อจำกัด

  • เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าผกผันกับปริมาณน้ำ โดยเป็นช่วงปล่อยออกจากเขื่อน
  • การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ยังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น อ่างเก็บน้ำอันมีลักษณะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แตก อันทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน
  • การกักเก็บน้ำในปริมาณมาก จำเป็นต้องใช้พื้นที่มหาศาล ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นพื้นที่หุบเขาหรือที่ราบเชิงเขา อันเป็นพื้นที่ป่าไม้ หลายแห่งเป็นพื้นที่ชุมชน จึงทำให้ต้องทำลายป่า เป็นต้น

พลังงานศักย์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

พลังงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย บางอย่างเราก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่รู้ตัวแต่บางเรื่องก็ผ่านการศึกษามาเป็นอย่างดีแล้ว พลังงานศักย์เป็นอีกหนึ่งพลังงานที่ถูกนำมาแปรรูปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายและหลากหลายรูปแบบ เรามาเรียนรู้กันว่า พลังงานศักย์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

ความรู้เกี่ยวกับพลังงานศักย์ คืออะไร

ย้อนความรู้กันหน่อย พลังงานศักย์ มันคืออะไร พลังงานชนิดนี้มันหมายถึงพลังงานที่แฝงอยู่ในวัตถุนั้น ซึ่งระดับพลังงานที่แฝงอยู่ในวัตถุขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุและน้ำหนักของวัตถุนั้นด้วย พลังงานศักย์แบ่งออกได้ดังนี้ หนึ่งพลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น แต่ละชนิดมีความหมายกับการแปรรูปใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนี้

พลังงานศักย์โน้มถ่วง

พลังงานศักย์โน้มถ่วง เป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดเครื่องทุ่นแรงในการทำงาน และดำเนินชีวิต พลังงานชนิดนี้หมายถึงการที่วัตถุเมื่ออยู่ในที่สูงจะมีพลังงานสะสมในตัวเอง(พลังงานแรงโน้มถ่วง) พอปล่อยวัตถุลงมามันก็ปล่อยพลังงานสะสมออกมาด้วย นอกจากนั้นยิ่งวัตถุอยู่สูงเท่าไร พลังงานก็จะมากขึ้นไปด้วย อีกทั้งวัตถุมวลมากกว่าจะทำให้เกิดพลังงานศักย์มากกว่าด้วย ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากพลังงานศักย์ประเภทนี้ได้แก่ การตอกเสาเข็มด้วยการปล่อยตุ้มเพื่อกระแทกให้เกิดแรงกดเสาเข็มลงไปในดิน หรือจะเป็นการเก็บกักน้ำในที่สูงอย่างเขื่อน หรือ อ่างเก็บน้ำ จากนั้นปล่อยน้ำจากที่สูงเพื่อให้น้ำไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วง แรงของน้ำจะถูกนำไปสร้างเป็นกระแสไฟฟ้า

พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

พลังงานศักย์แบบต่อไป อยู่ใกล้ตัวพวกเรามากทีเดียว นั่นคือ พลังงานศักย์ยืดหยุ่น พลังงานชนิดนี้วัตถุจะสะสมพลังงานไว้เหมือนกัน แต่พลังงานที่สะสมนั้นไม่ได้เกิดจากแรงโน้มถ่วง แต่มันเกิดจากการยืดและหดตัวลง หมายถึงวัตถุบางชนิดจะสามารถยืดและกลับสู่สภาพเดิม ให้เข้าใจง่ายๆ ให้นึกถึงภาพ สปริง ให้ออกนั่นแหละพลังงานศักย์ยืดหยุ่น ส่วนการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พลังงานศักย์แบบนี้มนุษย์นำมาใช้นานแล้ว อย่างคันธนู ที่โก่งค้างเพื่อให้เกิดแรงพอปล่อยคันศรออกไป คันธนูจะกลับสู่สภาพเดิมเพื่อที่จะเตรียมทำงานครั้งต่อไป หรือ สปริงที่เราเห็นกันตั้งแต่สปริงในปากกาลูกลื่น ไปจนถึงสปริงโช้คยานพาหนะที่คอยลดแรงกระแทก

จะเห็นว่าทั้งพลังงานศักย์ทั้งสองแบบนั้น มีรูปแบบแตกต่างกันในรายละเอียดแต่แก่นเหมือนกันนั่นคือ วัตถุที่สะสมพลังงานแล้วปล่อยออกมาด้วยเงื่อนไขแตกต่างกัน อีกทั้งพลังงานศักย์ทั้งสองแบบ เราหยิบมาใช้ทุ่นแรงผ่านเครื่องมือใกล้ตัวจนชินตา ลองหันไปดูรอบข้างแล้วตอบสิว่ามีอะไรใช้พลังงานศักย์บ้าง

พลังงานนิวเคลียร์มีข้อดีอย่างไร มาทำความรู้จักกัน

พลังงานแม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนพูดถึงกันเป็นห่วงกันเสมอ อย่างแรกเลยก็คือห่วงว่าพลังงานจะหมดไป สองพลังงานทดแทนที่หาได้ก็ยังไม่เพียงพอ ไม่เสถียรต่อการนำมาใช้จริง อีกหนึ่งประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพลังงานก็คือ พลังงานนิวเคลียร์แม้ว่าจะอันตรายและลงทุนสูงมากแต่สิ่งนี้มีข้อดีอย่างไร เรามาไล่เรียงกัน

ของเสียจากการทำพลังงานมีน้อย

การสร้างพลังงานไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตาม ของเสียหรือกากที่เหลือจากการสร้างพลังงานนั้นมีอยู่เสมอ กากของเสียเหล่านี้นับว่าเป็นศัตรูต่อสิ่งแวดล้อมเลยเนื่องจากยังไม่มีวิธีกำจัดที่สมบูรณ์ แต่หากเราหยิบพลังงานนิวเคลียร์มาใช้กากของเสียจากพลังงานจะน้อยมาก นั่นทำให้เราช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง ยังไม่นับของเสียอย่างควันพิษ ก๊าซพิษ ที่ปล่อยออกมาน้อยมากทำให้สิ่งแวดล้อมข้างเคียงไม่เป็นอันตราย

ความรู้เกี่ยวกับพลังงานขนาดใหญ่ คืออะไร

หากเราเป็นวัยรุ่นยุค 90 เชื่อว่าต้องเคยเล่นเกม red alert มาบ้างแน่นอนในเกม การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะทำให้เรามีพลังงานไฟฟ้าใช้เยอะมาก ของจริงก็เช่นกัน พลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์จะทำให้เรามีพลังงานใช้เยอะกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินในปัจจุบันหลายเท่า หากตั้งจริงก็หมดห่วงเรื่องพลังงานไม่พอไปได้เลย รับรองเลยว่าไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคตอย่างน้อยก็ 5 ปีทีเดียว

มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต่ำไม่สูงมากจนเกินไป

การผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม ต่างก็มีต้นทุนการผลิตเพื่อให้ไฟฟ้าดำเนินต่อไปได้ แม้ว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของบ้านเราจะไม่สูงมากนัก แต่หากเราหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์แล้ว ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจะต่ำลงกว่านี้อีก นั่นหมายความว่า ทุกคนจะสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นจากราคาไฟฟ้าที่ถูกลงนั่นเอง นอกจากนั้นความเสถียรของไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ยังสุดยอดอีกด้วยกล่าวคือ เราสามารถเดินเครื่องพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์แบบไม่หยุดพักเครื่องได้เลยเป็นเวลาหลายเดือน

พลังงานนิวเคลียร์สู่เทคโนโลยี

บ้านเราแม้ว่าจะตามหลังเรื่องเทคโนโลยีหลายอย่าง นอกจากองค์ความรู้แล้วพลังงานในการผลักดันก็มีส่วนด้วย หากประเทศไทยหันมาใช้พลังงานนิวเคลียร์ ก็จะทำให้เกิดการวิจัยงานด้านพลังงานนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ตามมา กลายเป็นองค์ความรู้สำคัญเพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต(ไม่ได้มีแค่ด้านอาวุธอย่างเดียว)

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์จะมีข้อดีหลากหลายประการ แต่ความเสี่ยงในการบริหารจัดการพลังงานนิวเคลียร์ในบ้านเราก็ยังเป็นข้อกังวลอยู่ หากพัฒนาเรื่องนี้ได้ให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล เชื่อว่าอีกไม่นานประเทศไทยต้องนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอน

พลังน้ำทดแทนกับประโยชน์มากมาย

 

        ประโยชน์ของพลังน้ำมีหลายอย่างมากนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งพลังน้ำสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนได้ คือน้ำส่วนหนึ่งที่ถูกดึงขึ้นไปใช้แล้วก็ไหลลงทะเลแบบเดิมโดยน้ำในทะเลก็เกิดการระเหยขึ้นมาเป็นไอน้ำเมื่อถูกแสงอาทิตย์ เมื่อไอน้ำได้เกิดการระเหยขึ้นไปเป็นเมฆแล้วก็จะเกิดเป็นฝนขึ้นมา พอฝนตกก็ได้น้ำฝนตกสู่ทะเลจึงกลายเป็นพลังน้ำหมุนเวียนกลับไปมาอยู่แบบนี้ เราก็มีน้ำใช้ตลอดปีโดยไม่มีวันหมดสิ้นเลย

ซึ่งเครื่องกลพลังงานน้ำสามารถเริ่มดำเนินการผลิตพลังงานได้อย่างรวดเร็วและได้ควบคุมการผลิตพลังงานออกมาให้ใกล้เคียงกับความต้องการของเรา จึงยังมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงมาก ชิ้นส่วนของเครื่องกลพลังงานมีความทนทานมากกว่าเครื่องกลอย่างอื่น เมื่อเรานำพลังงานน้ำไปใช้แล้ว น้ำก็คงไม่เสียคุณภาพและยังนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำสามารถช่วยให้มีน้ำใช้ในน่าแล้งอีกด้วย เพราะว่าการเราสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ จะได้นำน้ำฝนตกลงมาภายในเขื่อน จึงนำน้ำในเขื่อนไปช่วยชาวบ้านได้ดี เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ทำไร่ทำสวนเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว โดยยังช่วยรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำได้โดยการปล่อยน้ำจากเขื่อนไปยังแม่น้ำลำคลองเพื่อไล่น้ำเสียออกจากแม่น้ำลำคลอง เพื่อจะนำน้ำสะอาดเข้าไปทดแทน แต่พลังงานก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะสร้างแหล่งใช้พลังงานน้ำต้องสูญเสยป่าไปเยอะมาก สร้างเขื่อนกักเก็บน้ำจะต้องมีพื้นกว้างๆไว้สะสมน้ำในช่วงฝนตกลงมา แต่ด้วยความที่เขื่อนกักเก็บน้ำมีขนาดใหญ่ก็ต้องได้รับดูแลลำบากหน่อย มักเกิดปัญหาเรื่องซ่อมแซมได้ลำบากมาก ไม่รู้เลยว่าต้องไปซ่อมแซมตรงไหนบ้าง นี่ยังเป็นปัญหาในการดูแลซึ่งพลังงานทดแทนนี้คุณก็ใช้ประโยชน์บ่อยมาก

โดยใช้พลังงานน้ำในชีวิตประจำวันอีกด้วย อาบน้ำก็ได้ใช้พลังงานน้ำไปด้วย เพราะน้ำไหลผ่านฟักบัวเหมือนกับน้ำไหลจากสูงลงสู่ที่ต่ำนั่นเอง หรือเหมือนกับน้ำตกไหลลงมาจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง พลังงานมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันของพวกเพราะถ้าขาดน้ำไป อยู่กันไม่ได้และทำอะไรลำบากมาก ซึ่งชาวไร่ชาวสวนได้รับผลกระทบอย่างมากในหน้าแล้ง พวกเขาจึงต้องมีบ่อเก็บน้ำของตัวเองเอาไว้ใช้ในน่าแล้งนี้ เมื่อเข้าน่าแล้งน้ำอาจขาดแคลนได้เสมอจึงควรเซฟน้ำไว้ตลอดเวลา ควรป้องกันภัยจากน้ำป่าไหลหลากด้วย ซึ่งปัญหานี้ยังคงแก้ไขไม่ได้สักทีถ้าหันมาใส่ใจแก้ไขปัญหานี้อาจไม่เกิดขึ้นอีกเลยคะ

น้ำสามารถนำไปเป็นพลังงานได้ในหลายๆรูปแบบ

6726135138

พลังน้ำเป็นการใช้พลังของการเคลื่อนที่ของน้ำทำให้เกิดเป็นพลังไฟฟ้าได้จากกังหันน้ำ หรือเครื่องมืออื่นๆ น้ำยังเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และ ใช้ประโยชน์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น การ ท้อผ้า ใช้ในโรงงานเรื่อยเป็นต้น พลังของน้ำถูกใช้เรื่อยมาตั้งแต่สมัยก่อน ไม่ว่าจะประเทศไหนๆ ยกตัวอย่าง ยุคสมัยของโรมัน ได้มีการน้ำเอากันหันน้ำมาใช้ประโยชน์ในการโม่แป้งที่ได้จากเมล็ดพืชในประเทศจีนก็ได้มีการน้ำในรูปแบบของกังหันเพื่อใช้วิดน้ำเพื่อทำการเกษตร หรือชลประทาน ต่อมาได้มีการนำกังหันมาต่อยอดโดยใช้พลังน้ำมาขับเคลื่อนเรือ ปัจจุบันยังมีนวัตกรรมแบบมีหลงเหลือมีให้เห็นได้ที่ คลอง Tyrone ในไอร์แลนด์เหนือ เหตุผลที่ทำไม่ในปัจจุบันจึงไม่ค่อยนิยมใช้พลังน้ำโดยตรง นั้นก็เพราะเป็นการใช้พลังงาน Direct Mechanical Power Transmission ก็คือการใช้พลังน้ำโดยตรงซึ่งจะติดปัญหาตรงที่ต้องอยู่บริเวณใกล้กับแหล่งน้ำ แต่ตอนนี้มีทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าโดยการใช้พลังของน้ำเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้ากักเก็บไว้สามารถนำไปใช้ในที่ห่างไกลได้

hdheh

การใช้พลังงานน้ำจากน้ำตก หรือพลังน้ำขึ้นน้ำลง คือการใช้ประโยชน์จากการตกของน้ำให้ไหลผ่านกังหันเพื่อน้ำไปผลิตไฟฟ้า โดยน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเองจากการกัดเก็บน้ำเอาไว้แล้วปล่อยลงจากที่สูงไปหมุนกังหันเพื่อให้เครื่องปั่นไฟกำเนิดพลังงานไฟฟ้าได้  ซึ่งการใช้พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลงจะให้พลังงานที่ไม่คงที่ โดนแก้ปัญหาโดยการกักเก็บน้ำสองชั้นเพื่อโดยการจัดการให้การไหลของน้ำบริเวณบ่อสูงบ่อต่ำ บริหารการปล่อยทำให้เหมาะสมเท่านี้ก็จะแก้ปัญหานี้ได้ การหาพลังงานกับน้ำยังมีอีกหลายๆรูปแบบขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ  บางที่ก็ใช้พลังไอน้ำโดยการนำน้ำมาโดนกับความร้อนจะก่อให้เกิดไอน้ำนำไปเป็นพลังงานไฟฟ้า

พลังงานทางเลือกใหม่ใช้ความร้อนจากใต้พื้นพิภพนำมาเป็นพลังงาน

erhergh

รู้หรือไม่ว่าโลกเรานั้นมีแกนกลางโลกที่ร้อนมากเป็นพลังงานความร้อนที่ใช้ไม่หมด มีความร้อนถึง  5000°C เลยที่เดียวจากความร้อนดังกล่าวทำให้น้ำพี่อยู่ตรงโพรงหิน มีความร้อนสูงถึง 370°C ซึ่งความกันภายในโลกดันขึ้นมาสู่พื้นผิวดินของโลก ในรูปแบบของไอร้อนลอยขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศนี้อธิบายได้ว่าทำไม่จึงมีฝน หรือหิมะตก แล้ววนกลับสู้พื้นดินกระบวนการนี้เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน มีการนำเอาความร้อนจากใต้ดินมาใช้กับพื้นที่ประเทศที่มีอากาศหนาวเพื่อสร้างความอบอุ่น และปรุงอาหาร และยังสามารถน้ำไปใช้ประโยชน์ที่ใหญ่ยิ่งกว่านั้นก็คือการผลิตไฟฟ้า

หลักการในการน้ำความร้อนมาผลิตไฟฟ้า คือ นำความร้อนที่สูงมากๆ สกัดหรือแยกสิ่งที่เจือปนออก แล้วทำให้ความดันของอุณหภูมิลดลง ซึ่งกระบวนการนี้จะได้ไอน้ำมา ซึ่งเอาแรงอัดของไอน้ำนี้เพื่อไปหมดกังหันในการผลิตไฟฟ้าต่อไป ไอน้ำที่ออกมาจากกังหันจะถูกทำให้เย็นลง ก็เพื่อที่จะน้ำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อก่อนที่จะปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป แต่บางโรงไฟฟ้าก็จะปล่อยลงดินกลับไปก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละการผลิต แต่ก็ไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กล่าวมาเพราะบางที่การผลิตอาจจะใช้วิธีที่ซับซ้อนกว่านี้ก็ได้  สามารถเพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าเดิม สำหรับการผลิตในปี 2010 มี 24 ประเทศที่ใช้การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ โดยคิดคำนวณได้เป็นตัวเลย 10,959.7 MW สำหรับประเทศไทยเองก็มรการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่  0.3 MW  ซึ่งคาดว่าในปี 2015 จะเพิ่มการผลิตได้เป็น 18,500 MW โดยประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ซึ่งไม่พอต่อการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม

การจัดกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพบนพื้นที่โลก

วันนี้ผมจะมาอธิบายถึงการจัดกลุ่มพลังของชีวภาพว่ามีอะไรบางแบงออกได้กี่ประเภท บนพื้นที่โลกของเรานั้นมีเชื้อต่างๆมากมายมีทั้งที่ใช้แล้วหมดไป และใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด เราจึงจะมายกตัวอย่างดังต่อไปนี้

8535gb13

เชื้อเพลิงประเภทของแข็ง ได้แก่

-ไม้ สามารถเป็นเชื้อไฟได้

-พืชผัก เช่น ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ทานตะวัน มันสำปะหลัง และฝ้าย

-ฟาง และพืชที่แห้งชนิดอื่นๆ อย่าง หญ้าแคนทัส

-ของเสียจากสัตว์จะมีใครรู้บางว่ามันก็สามารถน้ำมาทำเชื้อเพลิงได้ อย่าง มูลสัตว์ปีก หรือมูลควาย  มูลช้าง

เชื้อเพลิงประเภทของเหลว ได้แก่

-น้ำมันแก๊สที่สามารถผลิตเองได้จากของเสียต่างๆ เช่น

1.ความร้อนโดยการสลายพอลิเมอร์ สามารถสกัด เป็น มีเทน และน้ำมันซึ่งคล้ายกับปิโตเลียม ซึ่งมากจาของสียได้

2.มีเทนกับน้ำมันที่ได้จากการสกัดขยะมูลฝอยด้วยการกลบอีกทางหนึ่งได้จากน้ำเสียจากขยะ

-ผลิตภัณฑ์น้ำมันทางชีวภาพ หรือน้ำมันชีวภาพที่นำไปใช้กับเครื่องดีเซลได้

1.ใบโอดีเซล ได้จาการที่ ทรานเอสเตรอริฟิเคชั่น หรือ transesterification ได้จาก ไขมัน สัตว์ พืช และน้ำมันนิยมนำไปใช้กับเครื่องดีเซล

2.น้ำมันพืชเส้นตรงที่เป็นน้ำมันที่ถูกปรับให้ดีขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องดีเซลโดยเฉพาะ

fhjkkjnbnmlnk

 

-เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์

1.อ้อยก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นพลังงานสำหรับรถยนต์ได้เรียกว่า เอทานอล แพร่หลายในประเทศบราชิล ข้าวโพดก็ถือว่าอยู่รวมในกลุ่มนี้เป็น ออกซิเจเนเตอร์ ในประเทศไทยใช้ 10 ผสมกับน้ำมันเบนเซินทำเป็นแก็สโซโฮอล์ที่เราใช้กันอยู่ถกวันนี้

2.เมทานอล ขั้นตอนการผลิตได้จากประบานการย่อยสลายของสายอินทรีย์ในสภาวะปราศออกชิเจน

3.บิวทานอลได้มาจากการที่นำไปหมักกับแบคทีเรีย มดก็เคยนำแบคทีเรียมาใช้ประโยชน์เช่นกัน

พลังงานถ่านหินสะอาดทางออกของปัญหาพลังงานในอนาคต

energy coalในปัจจุบันแล้ว เรื่องของพลังงานถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของโลก ซึ่งนับวันจะยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการร่วมหาทางแก้ไขปัญหาพลังงานขึงได้ทำการศึกษา ,ค้นคว้าวิจัย และเฝ้าติดตามปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยคำนึงถึงระบบทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมโดยรวม จึงได้เล็งเห็นถึงการนำพลังงานจากการ เผาไหม้ของ ถ่านหินสะอาด มาเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต

ถ่านหินถือเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่มีบทบาทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในอุตสาหกรรมถ่านหินนั้นทั้งในส่วนของการผลิตและใช้งานได้มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และภายในประเทศไทยเองแม้จะมีปริมาณถ่านหินสำรองมากกว่า 2,000 ล้านตัน แต่ถ่านหินส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำ ตั้งแต่ Lignite (ลิกไนต์) จนถึง Sub-bituminous (ซับบิทูมินัส) อีกทั้งยังเจอปัญหาภาพลักษณ์ที่ไม่ดีด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต้นแบบของถ่านหินสะอาด (Clean coal technology) ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนสามารถลดมลภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นเชื้อเพลิง โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหม้ และการให้ความร้อนของการเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิงเหลว เป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด คือ ไม่มีการปล่อยมลภาวะ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

ในอนาคตมีการคาดว่าจะมีการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำ และมีปริมาณสำรองมากถึง 909 พันล้านตัน คาดการว่าสามารถใช้ได้ยาวนานถึง 150 ปี และยังพบแหล่งของถ่านหินในทุกทวีป กระจายอยู่ราวๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก แต่การนำถ่านหินมาผ่านกระบวนการผลิตพลังงานจะต้องใช้กระบวนการที่ผ่านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเพื่อให้สามารถกำจัดสารพิษที่ระเหยออกมาในกระบวนการผลิต และการใช้ถ่านหิน

พลังงานนิวเคลียร์ที่มีคุณและโทษ

energy nuclearprocessนิวเคลียร์หรือปรมาณู ที่เรารู้จักกันดีก็เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ประเทศญี่ปุ่นถูกทิ้งนิวเคลียร์ที่ ฮิโรชิม่า แต่นิวเคลียร์สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้น เพราะทุกวันนี้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งนำมาใช้ในรูปแบบของพลังงานทดแทน ซึ่งนิวเคลียร์ก็มาจากพลังงานธรรมชาติ ที่ได้จากการคายความร้อนที่ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ เมื่อนิวเคลียร์แยกตัวออกจากกัน ซึ่งเราเรียกกันว่า ปฏิกิริยาฟิวชัน (Fusion) และอีกทางหนึ่งมนุษย์ก็สามารถที่จะผลิตขึ้นมาเองได้เช่นกันโดยการใช้สาร สารไอโซโทป ระเบิดปรมาณู ในการปล่อยพลังงานของนิวเคลียร์ที่ แบ่งออกได้หลายรูปแบบ เช่น อนุภาคแอลฟ่า , อนุภาคเบตา , อนุภาคนิวตรอน , รังสีแกมมา เป็นต้น

ข้อดีของพลังนิวเคลียร์

นิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม การใช้รังสีแกมมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆและการใช้รังสีอิเล็กตรอนในการกำจัดก๊าซอันตราย (SO2,NO2)จากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือชุมชน

นิวเคลียร์กับการเกษตร การใช้เทคนิคนิวเคลียร์วิเคราะห์ดิน เพื่อการเพราะปลูกและการจำแนกพื้นที่เพราะปลูก รวมไปถึงการฉายรังสีในอาหารเพื่อที่จะถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น และยังสามารถชะลอการสุกของผลไม้ทำลายแมลงพยาธิ หรือจุลินทรีย์ในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร

นิวเคลียร์กับงานอุตสาหกรรม สามารถนำไปตรวจสอบการรั่วซึมในผนึกวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นสื่อในการวัดความหนาแน่นในการดูดสินแร่ในทะเล

ข้อเสียพลังนิวเคลียร์

มีผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรงดังที่เราได้เคยดูในหนังมาบางที่ถ้าเรารับสารนี้เข้าไปมากๆก็อาจทำให้เราถึงแก่ความตายได้ซึ่งอันตรายมากถ้าเก็บรักษาไม่ดี

เป็นพลังงานที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ด้วยเหตุที่ว่าพลังงานนิวเคลียร์ต้องใช้ธาตุยูเรเนียมในการจะนำมาเป็นพลังงานทดแทนได้ ซึ่งเป็นธาตุที่หายากมากอีกทั้งหาได้เพียงบางประเทศเท่านั้น

ในการกำจัดกากของนิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ถ้ามีการทำไม่ถูกขั้นตอนก็อาจจะส่งผลต่อมนุษย์หลายชีวิต